Jačanje konkurentnosti tvrtke Pantel d.o.o., ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. KK.08.2.1.16.0023

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti tvrtke Pantel d.o.o., ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. KK.08.2.1.16.0023

Razdoblje provedbe projekta: 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 255.785,18 EUR / 1.927.213,43 kuna

Ukupno prihvatljivi troškovi: 204.588,82 EUR / 1.541.474,49 kuna

Dodjeljena bespovratna sredstva: 173.900,50 EUR / 1.310.253,30 kuna

Sažetak projekta:

Ulaganje u okviru ovog projetka predstavlja nastavak ulaganja u razvoj, unapređenje poslovanja, usavršavanje i razvoj konkurentnosti tvrtke Pantel d.o.o.

Provedene aktivnosti rezultirat će jačanjem konkurentnosti, ponudom novih tržišnih usluga te stvaranjem novih radnih mjesta.

Opis projekta:

Tvrtka Pantel d.o.o. nudi sljedeće usluge:

 1. Projektiranje i izvođenje fotonaponskih sustava
 2. Projektiranje i izrada sustava svjetlosne promjenjive prometne signalizacije
 3. Proizvodnja složenih ormara industrijske automatike
 4. Izrada elektrotehničkih projekata građevina i industrijskih postrojenja

Ovim projektom nabavljena je sljedeća oprema: samohodna hidraulična podizna platforma na gumenim gusjenicama, prikolica za prijevoz samohodne podizne platforme, akumulatorski i univerzalni alati, agregat na struju i kompresor, mjerni instrumenti, alati za montažu fotonaponskih sustava, informatička oprema i programski paketi neophodni za obavljanje poslova projektiranja, proizvodnje, administrativnog i komercijalnog poslovanja tvrtke. Također, djelatnici su osposobljeni novim vještinama potrebnim za poslovanje tvrtke te je izrađena web stranica tvrtke i provedena je promidžba i vidljivost projekta.

Ovim projektom kroz nabavljene strojeve, opremu i alate te usavršavanje djelatnika proširit će se postojeće usluge:

 1. Fotonaponski sustavi 

Nabavom samohodne hidraulične platforme s pripadajućom prikolicom i specijaliziranog alata za fotonaponske sustave tvrtka će biti u mogućnosti sigurnije i brže izvoditi radove na krovovima zgrada. Nabavljenim instrumentima za ispitivanje fotonaponskih sustava i kvalitete električne mreže bit će omogućeno kvalitetno ispitivanje izvedenih sustava. Nabavljenom termovizijskom kamerom moći će se vršiti brze detekcije kvarova te također ispitivati kvaliteta izvedenog sustava.  Nabavom sustava za čišćenje fotonaponskih panela poboljšat će se usluga održavanja. Sva navedena oprema je certificirana važećim normama što omogućuje tvrtki pružanje navedenih usluga i drugim izvođačima na području grada Petrinje i šire.

 1. Sustav svjetlosne promjenjive prometne signalizacije

Nabavom instrumenata za ispitivanje optičkih karakteristika prometnih znakova, omogućeno je ispitivanje proizvoda u procesu proizvodnje i prije puštanja na tržište. Također, ovaj instrument će se moći koristiti i za pružanje usluga ispitivanja svjetlosnih karakteristika javne rasvjete pa će se tako proširiti postojeći obim usluga u unaprijediti poslovanje tvrtke.

 1. Proizvodnja složenih ormara industrijske automatike

Nabavljenim programskim paketa EPLAN ili i pripadajuće informatičke opreme moći će se kvalitetnije, brže i preciznije raditi izvedbeni projekti za izvođenje složenih industrijskih ormara automatike te ovu uslugu nuditi veće broju korisnika i na taj način unaprijediti poslovanje i konkurentnost tvrtke.

 1. Ispitivanje elektroinstalacija 

Nabavljenim mjernim instrumentima proširit će se poslovanje tvrtke na pružanje usluga ispitivanje električnih instalacija.

 1. Ispitivanje termovizijskom kamerom

Nabavljenom termovizijskom kamerom proširit će se mogućnost održavanje sustava brzim lociranjem kvarova te će se proširiti djelatnost tvrtke na uslugu ispitivanja građevina u svrhu energetske učinkovitosti.

 1. Izrada ostalih elektrotehničkih projekata
 2. Nabavljenim novim programskim paketom AUTOCAD i pripadajuće informatičke opreme poboljšat će se usluge projektiranje elektrotehničkih projekata. Elektrotehnički projekti za zgrade i industrijska postrojenja, novogradnja, modernizacija i rekonstrukcija, automatizacija, izrada troškovnika, projektantski nadzor,  stručni nadzor izvođenja radova.
 3. Izrada projekta javne rasvjete

Nabavljenom opremom za fotonaponske sustave (podizna platforma, alati, mjerni instrumenti)  moći će se proširiti poslovanje tvrtke na sve poslove vezane za javnu rasvjetu. Ovo do sada tvrtka nije radila, međutim nabavljenom opremom moći će se proširiti poslovanje na taj način i na taj način povećati konkurentnost tvrtke na tržištu. Usluge koje će se nuditi:

– Elektrotehnički projekti javne rasvjete

– Konzultantske usluge kod ishođenja dozvola

– Usklađivanje tehničkih rješenje s važećim normama 

– Elektrotehnička i svjetlosna ispitivanja javne rasvjete

– Izgradnja i održavanje

Ulaganjem u ovaj projekt te provedenim aktivnostima projekta ostvarit će se pozitivan učinak na oporavak gospodarskog razvoja grada Petrinje, koji je nakon razornog potresa još više devastiran. Planirano je povećanje prihoda tvrtke za 25%, a time i povećanje udjela na tržištu, kao i povećanje broja zaposlenika za 4 nova djelatnika.