Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

U ovom trenutku tvrtka PANTEL d.o.o. nije u sukobu interesa sa nijednim poslovnim subjektom.